نمایش 1–12 از 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 300.000 دلاری 80 درصدی اقساطی

1,220 $
 • تارگت مرحله اول: 24.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 300.000 دلاری 80 درصدی

1,220 $
 • تارگت مرحله اول: 24.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 300.000 دلاری 50 اقساطی

999 $
 • تارگت مرحله اول: 24.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 300.000 دلاری 50

999 $
 • تارگت مرحله اول: 24.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 200.000 دلاری اقساطی

887 $
 • تارگت مرحله اول: 16.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 200.000 دلاری

887 $
 • تارگت مرحله اول: 16.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری 200,000 دلار اقساطی

798 $
 • تارگت مرحله اول: $16.000
 • تارگت مرحله دوم: $8.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $176.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری 200,000 دلار

798 $
 • تارگت مرحله اول: $16.000
 • تارگت مرحله دوم: $8.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $176.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 200.000 دلاری 50 درصدی اقساطی

767 $
 • تارگت مرحله اول: 16.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 200.000 دلاری 50 درصدی

767 $
 • تارگت مرحله اول: 16.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 100.000 دلاری اقساطی

548 $
 • تارگت مرحله اول: 8.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری تک مرحله ای 100.000 دلاری

548 $
 • تارگت مرحله اول: 8.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • سود ماهانه: 8 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$