در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

اشتراک سرمایه گذاری 200,000 دلار اقساطی

798 $
 • تارگت مرحله اول: $16.000
 • تارگت مرحله دوم: $8.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $176.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری 100,000 دلار دو مرحله ای اقساطی

478 $
 • تارگت مرحله اول: $8.000
 • تارگت مرحله دوم: $4.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $88.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری 50,000 دلار دو مرحله ای اقساطی

278 $
 • تارگت مرحله اول: $4.000
 • تارگت مرحله دوم: $2.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $44.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری 25,000 دلار دو مرحله ای اقساطی

148 $
 • تارگت مرحله اول: $2.000
 • تارگت مرحله دوم: $1.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $22.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ دلار دومرحله ای اقساطی

79 $
 • تارگت مرحله اول: $800
 • تارگت مرحله دوم: $400
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $8.800 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

اشتراک سرمایه گذاری ۵,۰۰۰ دلار دو مرحله ای اقساطی

59 $
 • تارگت مرحله اول: $400
 • تارگت مرحله دوم: $200
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداقل سود ماهانه: $4.400 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$